Årsmötet söndagen 28 februari i Tallgården

Årsmötet kunde avverkas ganska snabbt så när de ca 25 medlemmarna godkänt verksamhets- samt kassa- och revisionsberättelsen kunde styrelsen få full ansvarsfrihet. ( Läs en sep. sammanställning av verksamhets berättelsen för 2015 )

Därefter följde val av styrelse samt ett antal kommittéer och detta skedde utan några förändringar.
Kan nämnas att Krister Nilsson valdes som projektledare för byggnationen av nya "militärbron" samt Gunnar Breitoft som kontaktman för fiberkabels arbetet till samhället.

Tipsprommenadskommittén räknade med att draga ner på denna aktivitet då intresset tyvärr är för dåligt.

Punkten övriga frågor kanske tog den mesta tiden då bl.a Krister Nilsson informerade om hur byggnationen av "militärbron" lyckades bli verklighet och hur och vem som kall utföra arbetet.
Gunnar Breitoft redogjorde för arbetet med att få fiberkabel till byn och hans kontakter med Eksjö Energi.

Därefter avslutades mötet.
Datum: 2016-03-03 - av: Benny Lindwall


<-- Tillbaka Till Alla Nyheterna <--


Inga kommentarer ännu


Logga in för att kunna skriva en kommentar