Styrelsen för 2016
Ordförande Björn Carlson 0706 - 56 22 05 bjorn.carlson@telia.com
Kassör Maria Hannah 0761 - 45 56 31 mariamia_@hotmail.com
Sekreterare Roger Angenfelt 0706 - 21 42 75 roger.angenfelt@telia.com
Ledamot Gunnar Breitoft gunnar.breitoft@hjaltevadshus.se
Ledamot Bengt Andersson 0706 - 77 68 48 allel.eksjo@telia.com
Ledamot Antonia Eberl antoniaeberl@gmail.com
Ledamot Monica Engvall 0731 - 58 13 80 mirr@hotmail.com
Ledamot Benny Lindwall 0730 - 78 18 56 benny.lindwall@telia.com

Kontaktperson för...
Tallgården Björn Carlson 0706 - 56 22 05
Skolparken Bengt Andersson 0706 - 77 68 48
Badplatsen
Hemsidan Benny Lindwall 0730 - 78 18 56
Fiberkabel Gunnar Breitoft 0705 - 29 34 32
"Militärbron" Krister Nilsson 0706 - 26 65 46