Styrelsen för 2022
Ordförande Rickard Kä:sper rickardkasper6@gmail.com
Kassör Maria Hannah 0761 - 45 56 31 mariamia_@hotmail.com
Sekreterare Roger Angenfelt 0706 - 21 42 75 roger.angenfelt@telia.com
Ledamot Ulf Wentzel
Ledamot Bengt Andersson 0706 - 77 68 48
Ledamot Jerry Fransson
Ledamot Gun Holmqvist
Ledamot Benny Lindwall

Kontaktperson för...
Tallgården Bengt Andersson 0706 - 77 68 48
Skolparken Bengt Andersson 0706 - 77 68 48
Badplatsen
Hemsidan Benny Lindwall 0730 - 78 18 56